Javy de Koning

Welcome

Geek πŸ€“, love sports πŸƒβ€β™‚οΈπŸ‹οΈβ€β™‚οΈ, food πŸ›,
tech , @ Amsterdam ❌❌❌.

Javy de Koning

3 minutes read

We frequently need to spell out names, ticket ID’s or other complex “words” over the phone. We also frequently deal with some special characters in passwords and so-on. If you don’t often practice this, quickly spelling-out over the phone might be difficult. To counter this issue I’ve decided to create a simple PowerShell function for people to put into their profile for easy access. It works like this:

Get-NatoSpelling 'MyP@$sw0rd_!$_c00l'
'MyP@$sw0rd_!$_c00l': capital-mike, yankee, capital-papa, at-sign, dollar-sign, sierra, whiskey, zero, romeo, delta, underscore, exclamation-point, dollar-sign, underscore, charlie, zero, zero, lima

You can put the function below it in your profile for easy access. Enjoy!

Function Get-NatoSpelling {
 param
 (
   [string]$string
 )
 
 [string]$output
 for ($i = 0; $i -lt $string.length; $i++)
 {
  switch -CaseSensitive ($string[$i]) 
  {
   'A' {$output += 'ALFA, '}
   'B' {$output += 'BRAVO, '}
   'C' {$output += 'CHARLIE, '}
   'D' {$output += 'DELTA, '}
   'E' {$output += 'ECHO, '}
   'F' {$output += 'FOXTROT, '}
   'G' {$output += 'GOLF, '}
   'H' {$output += 'HOTEL, '}
   'I' {$output += 'INDIA, '}
   'J' {$output += 'JULIET, '}
   'K' {$output += 'KILO, '}
   'L' {$output += 'LIMA, '}
   'M' {$output += 'MIKE, '}
   'N' {$output += 'NOVEMBER, '}
   'O' {$output += 'OSCAR, '}
   'P' {$output += 'PAPA, '}
   'Q' {$output += 'QUEBEC, '}
   'R' {$output += 'ROMEO, '}
   'S' {$output += 'SIERRA, '}
   'T' {$output += 'TANGO, '}
   'U' {$output += 'UNIFORM, '}
   'V' {$output += 'VICTOR, '}
   'W' {$output += 'WHISKEY, '}
   'X' {$output += 'X-RAY, '}
   'Y' {$output += 'YANKEE, '}
   'Z' {$output += 'ZULU, '}
   'a' {$output += 'alfa, '}
   'b' {$output += 'bravo, '}
   'c' {$output += 'charlie, '}
   'd' {$output += 'delta, '}
   'e' {$output += 'echo, '}
   'f' {$output += 'foxtrot, '}
   'g' {$output += 'golf, '}
   'h' {$output += 'hotel, '}
   'i' {$output += 'india, '}
   'j' {$output += 'juliet, '}
   'k' {$output += 'kilo, '}
   'l' {$output += 'lima, '}
   'm' {$output += 'mike, '}
   'n' {$output += 'november, '}
   'o' {$output += 'oscar, '}
   'p' {$output += 'papa, '}
   'q' {$output += 'quebec, '}
   'r' {$output += 'romeo, '}
   's' {$output += 'sierra, '}
   't' {$output += 'tango, '}
   'u' {$output += 'uniform, '}
   'v' {$output += 'victor, '}
   'w' {$output += 'whiskey, '}
   'x' {$output += 'x-ray, '}
   'y' {$output += 'yankee, '}
   'z' {$output += 'zulu, '}
   '0' {$output += 'Zero, '}
   '1' {$output += 'One, '}
   '2' {$output += 'Two, '}
   '3' {$output += 'Tree, '}
   '4' {$output += 'Four, '}
   '5' {$output += 'Five, '}
   '6' {$output += 'Six, '}
   '7' {$output += 'Seven, '}
   '8' {$output += 'Eight, '}
   '9' {$output += 'Nine, '}
   '/' {$output += 'Forward-slash, '}
   '\' {$output += 'Back-slash, '}
   '$' {$output += 'Dollar-Sign, '}
   '*' {$output += 'Star-Sign, '}
   '?' {$output += 'Question-mark, '}
   '!' {$output += 'Exclamation-point, '}
   '@' {$output += 'AT-sign, '}
   '#' {$output += 'Number-sign, '}
   '&' {$output += 'Ampersand, '}
   '(' {$output += 'Opening-Parentheses, '}
   ')' {$output += 'Closing-Parentheses, '}
   '[' {$output += 'Opening-brackets, '}
   ']' {$output += 'Closing-brackets, '}
   '{' {$output += 'Opening-braces, '}
   '}' {$output += 'Closing-braces, '}
   ';' {$output += 'Semi-colon, '}
   ':' {$output += 'Colon, '}
   '>' {$output += 'Greater-than-sign, '}
   '<' {$output += 'Lesser-than-sign, '}
   '-' {$output += 'Dash, '}
   '_' {$output += 'Underscore, '}
   '.' {$output += 'Dot, '}
   ',' {$output += 'Comma, '}
   '+' {$output += 'Plus-sign, '}
   '=' {$output += 'Equals-sign, '}
  } 
 }
 return $output 
}
Export-ModuleMember Get-*
comments powered by Disqus

Recent posts

See more

Categories

About

There should go some text here but I'm to lazy to write it.